O NAS

Polski Portal Informacyjny (PPI) - polski serwis inforamcyjny założony w 2018 roku. Jeden z 10 największych portali internetowych Stworzył go w Technikum Mechanicznym nr1 w Bydgoszczy Arek Kotecki. Początkowe forum pomysłów przerodziło się – już w kwietniu 2018 roku – w serwis, działający pod nazwą Polski Portal Informacujny. Od października nad rozwojem portalu czuwało Centrum Nowych Technologii, firma zajmująca się ewolucją, promocją i zastosowaniem najnowszych technologii w PPI. Początkowo dostępny był pod adresem www.PPI.cnt.pl
(CNT = Centrum Nowych Technologii).
Dostawca Informacji Arkadiusz Kotecki